Analityka

ROI a ROAS. Na czym polega różnica?

Skróty ROI i ROAS nie są obce przedstawicielom branży marketingowej oraz ich klientom. To jedne z najbardziej kluczowych wskaźników, za pomocą których mierzy się skuteczność działań marketingowych. Na czym jednak polega różnica między ROI a ROAS? Tego dowiesz się z naszego tekstu.

Co to jest ROI?

Na początek zacznijmy od definicji. ROI (return on investment) to wskaźnik używany do określenia stopy zwrotu z danej inwestycji, np. w reklamę, projekty technologiczne, szkolenia. Najczęściej spotykany jest on w kontekście działań marketingowych, aczkolwiek wskaźnik ten ma zastosowanie znacznie szersze i bywa używany w celu mierzenia ogólnej efektywności działania danego przedsiębiorstwa.

ROI = zysk netto/zainwestowany kapitał * 100

W kontekście działań marketingowych, ROI pozwala mierzyć realny zysk z wydatków związanych ze wspomnianymi pracami. A zatem w ROI niezwykle istotny będzie nie tylko np. budżet mediowy przeznaczony na zakup reklamy na Facebooku, ale wszystkie koszty z tym związane, z wynagrodzeniem pracowników/agencji włącznie. To ukierunkowany na efekt biznesowy wskaźnik dający klarowny obraz tego, czy prowadzone działania marketingowe przekładają się na rzeczywisty wzrost dochodów przedsiębiorstwa.

Co to jest ROAS?

Z kolei ROAS (return on ad spend) to wskaźnik informujący o zwrocie z konkretnej kampanii reklamowej, a nawet – w przypadku środowiska digital – pojedynczej reklamy. Wskaźnik ROAS liczony jest w bardzo prosty sposób:

ROAS = przychód z reklamy / koszt reklamy *100 lub po prostu przychód/koszt

W zależności od przyjętego sposobu obliczania, ROAS może być prezentowany jako np. 1000% lub jako liczba 10. W obydwu przypadkach oznacza to, że przychód z danej kampanii był dziesięciokrotnie wyższy od wydanego budżetu. ROAS pozwala więc na precyzyjną kontrolę kosztów pojedynczej kampanii lub nawet reklamy (np. w Google Ads lub na Facebooku).

Na czym polega różnica w kontekście działań reklamowych?

Chociaż już po zapoznaniu się z definicjami i sposobami obliczania tych dwóch wskaźników bez problemu da się dostrzec różnice, w praktyce ROI i ROAS bywają przez wielu marketerów ze sobą mylone lub utożsamiane. Tymczasem różnica jest istotna, gdyż ROI mierzy wygenerowany zysk z danej inwestycji, zaś ROAS przychód z reklamy, ale bez uwzględnienia realnego zysku netto. Mówiąc w skrócie, ROI jest wskaźnikiem szczególnie istotnym z biznesowego punktu widzenia (rentowność inwestycji), zaś ROAS – z punktu widzenia reklamodawcy (skuteczność danej kampanii).

Warto pamiętać, że pomimo teoretycznie niezłego ROAS, po uwzględnieniu wszystkich kosztów (np. wynagrodzeń, magazynowania, wysyłki towaru etc.) ROI z danej kampanii może być o wiele niższe lub wręcz nie będzie go wcale (strata). Tym samym marketerzy i inni specjaliści stają przed wyzwaniem znalezienia odpowiedniej dla danego przedsiębiorstwa proporcji pomiędzy ROAS a ROI, która gwarantować będzie zysk.

Który wskaźnik jest lepszy?

To pytanie jest nieco przewrotne, gdyż oczywiście zarówno ROI jak i ROAS spełniają swoje konkretne role. ROAS jest znakomitym wskaźnikiem służącym kontroli kosztów danej kampanii i wstępnej oceny jej skuteczności. ROI natomiast pokazuje, czy nasze działania reklamowe przynoszą realne korzyści naszemu biznesowi. W praktyce więc należy korzystać z obydwu, istotne jest jednak, by nie mylić ich ze sobą i nie stosować zamiennie.

Write us
    Menu