E-commerce, Facebook ads, Social media

Jak zaplanować budżet na Facebook Ads dla e-commerce?

Odpowiednio zaplanowany budżet marketingowy jest jednym z kluczowych czynników wpływających na skuteczność kampanii reklamowej, jednak wiele przedsiębiorstw boryka się z trudnościami w procesie jego tworzenia. Jeżeli nie wiesz, jak zaplanować budżet na Facebook Ads dla swojego sklepu internetowego, nasz przewodnik może okazać się pomocny! 

Krok 1 Zdefiniuj swój cel

Bez założonego celu trudno będzie tak określić niezbędny budżet, jak i ocenić później odpowiednio skuteczność danej kampanii, dlatego sugerujemy, abyś przed rozpoczęciem prowadzenia kampanii zdefiniował pewien próg przychodu, który chcesz osiągnąć. Na potrzeby tej symulacji załóżmy, że zależy ci na wygenerowaniu w ciągu kwartału 100 000 złotych przychodu stricte za pomocą Facebook Ads.

Krok 2 Ustal wolumen sprzedaży niezbędny do realizacji tego celu

Podziel założony przez ciebie w kroku 1 docelowy przychód przez średnią wartość koszyka. Załóżmy na przykład, że w ciągu kwartału pojedynczy klient zostawia u ciebie średnio 200 zł. Potrzebujesz więc w tym okresie 500 transakcji z Facebook Ads do osiągnięcia założonego celu.

Krok 3 Znaj swój średni współczynnik konwersji 

Ta część może być nieco trudniejsza, jeżeli do tej pory nie prowadziłeś żadnych kampanii reklamowych dla swojego sklepu. W takim wypadku posiłkuj się współczynnikiem konwersji twojego sklepu z ruchu organicznego i nieco go obniż, jako że CR z kampanii płatnych jest zwykle niższy niż z ruchu bezpłatnego. Na potrzeby tej symulacji załóżmy, że twój współczynnik konwersji to 2%.

Krok 4 Określ niezbędny wolumen ruchu w twojej witrynie

Na tym etapie określasz, ilu użytkowników potrzebujesz pozyskać, aby wygenerować odpowiednią liczbę zakupów. Wiesz już, że potrzebujesz 500 transakcji, a współczynnik konwersji twojej witryny to 2% (czyli taki odsetek odwiedzających dokonuje zakupu). Podziel zatem 500 przez współczynnik konwersji 2%. Da nam to w tym przypadku liczbę 25 000 użytkowników, które powinna wygenerować twoja kampania Facebook Ads, aby zrealizować założony cel.

Krok 5 Znaj swój średni koszt pozyskania użytkownika

Jeżeli prowadziłeś kampanie wcześniej, znasz zapewne średni koszt pozyskania użytkownika w witrynie. Jeśli zaś tego nie robiłeś, spróbuj posiłkować się benchmarkiem dla twojej branży (różne raporty są dostępne w sieci). Załóżmy, że średni koszt pozyskania użytkownika w twojej witrynie to 0,8 zł.

Krok 6 Oszacuj niezbędny budżet

Aby osiągnąć swój cel pomnóż niezbędną liczbę użytkowników przez średni koszt pozyskania pojedynczego odwiedzającego. W tym przypadku 25 000 przez 0,8. Potrzebujesz więc 20 000 złotych do wygenerowania 100 000 złotych przychodu. Zwrot z wydatków na reklamę (ROAS) z tej kampanii wynosi 500%, co jest poziomem zwykle zapewniającym rentowność inwestycji.

Pamiętaj!

Powyższy model oparty jest o dane historyczne oraz benchmarki, dlatego rzeczywiste wyniki mogą się różnić, ale warto pamiętać, że wielką siłą kampanii Facebook Ads jest możliwość ich optymalizacji oraz skalowania, co oznacza, że w przypadku umiejętnie i konsekwentnie prowadzonej kampanii, średni ROAS może być coraz wyższy, a więc budżet 20 000 zł może z czasem generować coraz większy przychód.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ROI i ROAS? Przeczytaj nasz artykuł.

Interesuje cię współpraca z naszą agencją w zakresie kampanii Facebook Ads dla twojego sklepu internetowego? Zapraszamy do kontaktu!

Write us
    Menu